Start

För att använda avgiftskalkylatorn (JVK) krävs att man loggar in. Om du inte redan har ett konto kan du registrera dig direkt i JVK och börja kalkylera. Detta användarkonto har inte någon koppling till det eventuella användarkonto du har till Trafikverkets andra IT-system.
Kom ihåg att om du delar ut ditt användarnamn och lösenord till andra, arbetar ni alla mot samma sparade rutter och kalkyler. Det rekommenderas därför att varje användare på ett företag har ett eget användarkonto i JVK.

Logga in till höger på sidan genom att ange användarnamn och lösenord. Har du inte ett konto klickar du på länken Registrera och skapar ett konto. Har du glömt ditt lösenord kan ett nytt skickas till den e-postadress du angav vid registreringen genom att du klickar på länken för att återskapa lösenordet.
Du kan också när som helst ändra dina uppgifter, det vill säga, byta lösenord och/eller e-postadress.

Begrepp

I JVK används i vissa fall förkortningar, till exempel i kalkylsammanställningar:
TKM Tågkilometer
BTK Bruttotonkilometer
KWH Kilowattimmar
ST Styck, för avgifter som tas ut styckevis
GT Godståg, typ av tåg
RST Resandetåg, typ av tåg. Persontrafik.
TJT Tjänstetåg, typ av tåg
JNB Järnvägsnätsbeskrivningen

Skapa rutt

Under Rutt & Kalkyl -> Skapa rutt kan man söka efter rutter mellan två platser i det järnvägsnät som förvaltas av Trafikverket. Genom att ange vilken JNB du är intresserad av ovanför kartan, visar kartan spårnätet färgkodat utifrån sträckornas nivåer i vald JNB. I kartan finns inte bara nivåer utan även markeringar för annan infrastrukturförvaltare än Trafikverket, där Trafikverket alltså inte tar ut avgifter enligt JNB. Där markeras också andra sträckor som har speciella förutsättningar enligt JNB, till exempel en sträcka som är avstängd för ett större banarbete. För närmare detaljer kring sträckor med speciella förutsättningar hänvisas till JNB.

I kartan kan du se ortnamnen genom att hålla musen över markeringarna. Du kan då också högerklicka och på så vis få upp en meny för att direkt från kartan lägga till frånplats, tillplats eller viaplats. Ange annars i formuläret till vänster var du vill åka från och vart du vill åka till samt de viaplatser som eventuellt ska passeras. Välj därefter om du vill söka fram den kortaste rutten eller om du vill söka rutten baserat på prioritering av sträckor med kostnadsnivå bas (B). Observera dock att även om du söker en rutt som i möjligaste mån utförs på basnivåsträckor, kommer JVK utifrån en algoritm inte att välja en sådan lång väg att vinsten av att välja den billigaste ”äts upp” av de avgifter som baseras på tågkilometer. Beakta att tågets vikt har stor betydelse vid val av kortaste eller billigaste sträcka, lätta tåg vinner på billigaste rutt medan tunga tåg vinner på att köra en kortare rutt.

Välj därefter ”Skapa rutt” och JVK kommer att räkna ut och visa en rutt som uppfyller dina kriterier. I kartan kan du se rutten visuellt. Man kan också se ruttens alla ingående sträckor i text samt dessa avgiftsnivåer i vald JNB. Byter du JNB måste rutten sökas om.

Är du nöjd med din rutt sparar du den för att kunna använda den som kalkylunderlag. Du kan också välja att gå direkt till Kalkylera. I det fallet sparas rutten automatiskt och ligger förvald när du kommer till Kalkyl-sidan.

Sparade Rutter

Under Rutt & Kalkyl -> Sparade rutter finns en lista med dina sparade rutter. Genom att klicka i listan får du se rutten i kartan samt detaljerad information i textform.

Du kan byta namn på en rutt, radera den och välja den som underlag för en kalkyl.

Observera att om du raderar en rutt kommer alla kalkyler som är baserade på den också att raderas. 

Kalkyl

Kalkylsidan består av två delar: En del där man skapar en kalkyl och en del där tidigare kalkyler listas.

Uppgifter för kalkyl

För att kunna göra en kalkyl krävs information om tåget, vilken väg som ska trafikeras, när tåget ska åka samt en del uppgifter för specifika artiklar.
För mer information om informationen som efterfrågas och vad den används till, kan man klicka på ikonen i anslutning till inmatningsfältet.
Den benämning som krävs för att kalkylen ska kunna beräknas och sparas är ett valfritt namn som underlättar identifieringen av den gjorda kalkylen.

Tåguppdragsid behövs för kalkyleringsmotorn men är i JVK förifyllt med ett nonsensvärde. Det går självklart att ändra till ett tåguppdragsid som kan ha en betydelse för dig eller din organisation. Samma sak gäller för fältet Tåglägesinnehavare som i JVK är förifyllt med användarnamnet.

Du kan välja vilka dagar i veckan en rutt ska trafikeras samt antal avgångar per dag. Man kan välja att trafikera enligt trafikkalendern. I det fallet blir exempelvis en avgång en onsdag borttagen om den onsdagen trafikeras som en lördag. Man kan också välja att trafikera enligt kalendern. I det fallet behålls avgången den aktuella onsdagen men beräknas som en lördag.

JVK räknar i dagsläget inte automatiskt ut om en passageavgift ska falla ut eller ej eftersom gångtider inte beräknas. Du får därför själv ange om passageavgifter ska tas ut eller inte.

Dina tidigare kalkyler

Du kan välja att titta på tidigare underlag för en kalkyl genom att klicka på den i listan. Fälten som utgör underlag för kalkyl fylls då i. Dessa värden kan användas som mall för att skapa en ny kalkyl utan att behöva fylla i alla värden på nytt.

I listan kan man radera, byta namn och titta på kalkyler. Man kan även jämföra olika kalkyler genom att bocka för dem och klicka på ”Visa valda kalkyler”. När man visar flera kalkyler får man överst en sammanfattning av de valda kalkylerna. Sammanfattningen kan göras med brytning på år eller JNB. En jämförelse eller sammanställning per rutt ser man i detalj genom att klicka på ”Ingående delar” under sammanfattningen.

Om man kalkylerar på perioder som går över JNB-skiften, får man två kalkyler med identiska namn, en för varje JNB.

Mitt konto

På sidan för Mitt konto, som nås via en länk i övre högra hörnet på sidan, kan du ändra ditt lösenord eller e-postadress.

Webbläsare

JVK fungerar bäst om din webbläsare stödjer CSS 3 samt kräver att javascript är aktiverat i din webbläsare.

JVK är byggd för följande webbläsare:

·         Internet Explorer

·         FireFox

·         Google Chrome

När nya versioner av webbläsare släpps, behöver dessa testas innan det garanteras att JVK stödjer dem. Tills det är gjort varnar JVK att versionen är ny och otestad. Det går dock att använda applikationen.

Cookies

JVK använder så kallade cookies. Mer information om Trafikverkets användning av cookies hittar du här: Cookies på Trafikverket

Om JVK

JVK är Trafikverkets kalkylator för Trafikverkets avgifter inom järnvägen. Genom att ange all relevant information i JVK kan en preliminär kalkyl av kostnaden tas fram. JVK baserar respektive kalkyl på det data (den kunskap) som finns just vid kalkyleringstillfället. Efter kalkyleringstillfället kan det ske förändringar. En kalkyl som görs för en transport längre fram i tiden kan alltså vara förenad med en större osäkerhet än en kalkyl som görs för en transport i närtid.

Trafikverket kan mot denna bakgrund inte garantera att det pris kalkylatorn redovisar är det som sedan kommer att gälla vid kapacitetstilldelningen eller körtillfället. Trafikverket kan inte heller garantera att kunden senare får den kapacitet som kalkylerats.